Kalkulasjon og anbudsberegning

Anbudskalkulasjon VVS i samarbeid med Rørentreprenørene Norge.

Nye kurs i samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Cordel Norge AS med instruktører fra begge organisasjonene er nå satt opp for våren 2018.

Påmelding

Medlemmer kr 5.950.-, deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr. 4.450.- 

Ikke medlemmer kr 6.950.- deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift kr. 5.950.-

Læremidler
Akkordtariff, kompendium anbudskalkulasjon, utdrag NS 3420, arbeidsoppgaver, skrivesaker og kalkulator, tilgang til RS kalk/Cordel. 

Program 1. dag
Kalkulasjon, lønnssystemer, akkordtariff.
Verktøy og hjelpemidler for kalkulasjon kompendium.
Rørbransjens prissystem og prisbøker til kalkulasjon.
Generelt om kalkulasjon – rekkefølgen i kalkulasjonsarbeidet.
Tilbudsgrunnlag – masseuttak.
Rørbransjens mønster for kalkulering, oppbygging av faktorer for arbeidslønn og materiell.
Eksempel på oppbygging av faktorer og tilbud. Arbeids-oppgave.

Gjennomgang av akkordtariffen.
Generelle- og spesielle forutsetninger til bruk ved utregning av arbeidslønn Akkordtariff.
Beregning av arbeidstid etter akkordtariffen og timelønn.

Beregning av enhetspriser som inneholder alle kostnader i følge NS 3420 og 3450 – Viktige elementer i NS 3420/NS 3451. 
Kalkulasjon etter enhetspriser Arbeids-oppgave.
Hvordan er RS kalk Cordel tilpasset prinsippet i kalkulasjonen?

Program 2. dag
Bruk av RS kalk Cordel i anbudskalkulasjon. 
Generelle betjeningsprinsipper og funksjoner i RS kalk (Cordel) bruker.
Gjennomgang av ulike menyer og register Manual.
Gjennomgang av menyer og funksjoner. 
Enkle oppsett og definisjon av egne menyer tilgang.
Innlegging og definisjon av faste kostnader, påslag og faktorer program.
Utarbeiding og kopiering av pakker. 
Kalkulasjon av mindre anbud.
Arbeids-Kalkulasjon av prosjektanbud – etter NS 3420 (3421) oppgaver.
Kopiering av anbud – gjenbruk av anbud. 
Import og eksport av anbud. 
Rapporter og utskrifter – standard utskrifter. 
Import og eksport av filer.

NB! Deltakerne tar med egen PC til kurset.

Påmelding