Huldt & Lillevik - Feriepenger

Hvordan kjøre feriepenger effektivt og korrekt i Huldt & Lillevik


Det er i år forandring i hvordan rapportere trekk i fastlønn for ferie.
De tidligere rutinene rundt feriepengeutbetalingen blir dermed endret.
Dette vil blir grundig gjennomgått i kurset, samt beskrevet i dokumentasjonen du får med deg hjem.


Kurset har hovedvekt på arbeidet med utbetaling av feriepenger. Etter endt kurs skal du kunne utnytte Huldt & Lillevik Lønn 5.0 - feriepenger effektivt, samt få bedre generell kompetanse på systemet.

Innhold:

•A-ordningen
•Hvordan trekkplikten reguleres ved en feriekjøring
•Hvordan trekke for ferie
•Utbetale feriepenger for fastlønnede, timelønnede og sluttoppgjør
•Nyttige tips
•Dokumentasjon som du kan ta med deg som er nyttig å ha når du skal kjøre feriepenger.

Agenda:

0900 – 0930: Gjennomgang av de viktigste reglene rundt feriepenger

0930 – 1200: Feriepenger praktisk bruk Huldt & Lillevik.

Vi legger inn pauser der det er naturlig

 

Kurset varer i 3 timer og pris pr. deltaker vil være kr 2.990,-