Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør

Årsoppgjør 2017

Formål

Etter endt kurs skal du kunne gjennomføre årsavslutningen i Huldt & Lillevik Lønn 5.0.


Vi gjennomgår de vanligste problemstillingene og utfordringene som oppstår i forbindelse med et årsoppgjør.
Forkunnskaper
Kurset forutsetter at du har erfaring i Huldt & Lillevik.
Kursinnhold:
Fra 09:00-12:00:
- Gjennomgang av viktige teorier rundt årsoppgjøret 2017:

 • A-opplysningsloven.
 • Lønnsopplysningsplikten.

- Kontroll av opplysninger:

 • Gjennomgang av feriepengelisten.
 • Gjennomgang av a-meldinger.
 • Gjennomgang av firmaoppsett.
 • Kontrollere avstemmingslister.
 • Avstemme innsendte opplysninger til A-ordningen mot faktiske opplysninger i H&L.
 • Kontroll mot regnskap.

- Korreksjonskjøring i H&L:

 • Hvordan foreta en ekstrakjøring - med og uten utbetalinger.
 • Hva er viktig å huske på etter ekstrakjøring.

- Gjennomgang av rutiner og system før du overfører til nytt år:

 • Fravær.
 • Feriedager.
 • Rapporter.

- Forbrede 2018:

 • Feriepengeliste.
 • Skattekort.
 • Kontroll av preson og firmaopplysninger.
 • Logg.

12:00-12:30 - Lunsj
12:30-14:00 - Vanlige problemstillinger i årsoppgjøret:

 • Forsikringer.
 • OTP/AFP.
 • Korrigere feil innberettet/utbetalt på person.
 • Korrigere feil på A-melding.
 • Korrigere 2017 etter overført til 2018.
 • Spørsmål/egne problemstillinger.

Pris: 3.900,-